1. Sự chấp nhận. Vui lòng đọc kỹ các tuyên bố, bảo đảm, điều kiện, giao ước và thỏa thuận được nêu dưới đây trong thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này (“Thỏa thuận”) vì chúng chứa các điều khoản pháp lý chi phối việc bạn sử dụng cheox, Inc. (“cheox”, Dịch vụ viễn thông “Hàng 2”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi”) được gọi là “Dịch vụ” và Ứng dụng (như được định nghĩa bên dưới). Thỏa thuận này là một hợp đồng ràng buộc giữa bạn (“Bạn”, “Của bạn” hoặc “Người dùng”) và cheox và nó giải thích các quyền và nghĩa vụ của Bạn khi Bạn sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ. Trong Thỏa thuận này, “Ứng dụng” có nghĩa là các ứng dụng phần mềm (chẳng hạn như Ứng dụng cheox và Ứng dụng cheox) được phân phối bởi cheox để sử dụng trên Thiết bị của bạn (như được định nghĩa bên dưới) để truy cập Dịch vụ, cũng như bất kỳ phiên bản, cải tiến, phát triển nào trong tương lai , sửa lỗi lập trình, cập nhật và nâng cấp chúng; và “Thiết bị” có nghĩa là điện thoại di động, điện thoại thông minh, thiết bị cầm tay, máy tính bảng, máy tính xách tay hoặc các thiết bị khác được kích hoạt để truy cập internet và / hoặc giao tiếp, bao gồm các ứng dụng web chạy trên trình duyệt và ứng dụng chạy trong hệ điều hành Android và iOS. 2. BẰNG CÁCH NHẤP VÀO “ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT” NHƯ MỘT PHẦN CỦA QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT CHO ỨNG DỤNG, BẠN (NGƯỜI DÙNG) XÁC NHẬN, CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý CHỊU THỎA THUẬN NÀY KHI KẾT NỐI VỚI VIỆC BẠN SỬ DỤNG CẢ ỨNG DỤNG VÀ CÁC DỊCH VỤ. BẰNG CÁCH KHÔNG NHẤP VÀO “ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT”, BẠN SẼ PHẢN BIỆN RẰNG BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN NÀY VÀ BẠN SẼ KHÔNG CÓ QUYỀN TRUY CẬP ỨNG DỤNG HOẶC DỊCH VỤ. 3. Sửa đổi. cheox có quyền thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách công bố Thỏa thuận đã sửa đổi trên trang web của cheox. Thỏa thuận sửa đổi sẽ có hiệu lực trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày công bố đó, trừ khi Bạn chấp nhận rõ ràng Thỏa thuận sửa đổi trước đó bằng cách nhấp vào nút chấp nhận (nếu tùy chọn này có sẵn). Sự chấp nhận rõ ràng của Bạn hoặc việc Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi hết thời hạn thông báo là ba mươi (30) ngày, sẽ cấu thành việc Bạn chấp nhận bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận sửa đổi. Bạn có thể tìm thấy phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này tại https://www.cheox.net/terms. Đủ điều kiện 4. Tính đủ điều kiện.
(a) Việc tải xuống Ứng dụng, sử dụng Dịch vụ và đăng ký tài khoản để sử dụng Dịch vụ (“Tài khoản của bạn”) là vô hiệu nếu bị pháp luật cấm. Bạn không được dưới 13 tuổi để sử dụng Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký tài khoản). Bằng cách đăng ký Dịch vụ, Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Bạn không phải là trẻ vị thành niên và Bạn có đủ năng lực để tham gia, hiểu, đồng ý và tuân thủ Thỏa thuận này. Tài khoản của Bạn có thể bị xóa và quyền truy cập của Bạn vào Dịch vụ có thể bị chấm dứt mà không cần cảnh báo trước nếu Chúng tôi tin rằng Bạn hoặc Tài khoản của Bạn không tuân thủ Mục a này hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này.
(b) Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Bạn không phải là cư dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc EU. Nếu Bạn là cư dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc Liên minh Châu Âu, vui lòng hủy kích hoạt tài khoản của Bạn với Chúng tôi. Chúng tôi hiện đang tập trung vào các thị trường Hoa Kỳ và Canada và chưa thực hiện Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của EU.
KHÔNG KHẢ NĂNG GỌI 911 KHẨN CẤP 5. 9-1-1.
(a) Các Dịch vụ không có tất cả các dịch vụ của điện thoại di động. Bạn không thể thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp 9-1-1 bằng Dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bạn có thiết bị di động, bạn có thể truy cập các dịch vụ khẩn cấp 9-1-1 từ phần cứng của thiết bị di động của mình.
(b) Bạn thừa nhận và hiểu rằng cheox sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu không có khả năng tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp 9-1-1 thông qua Dịch vụ. KHÁCH HÀNG CẢM ƠN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG KHÔNG CẦN NÓI BẤT CỨ ĐIỀU GÌ ĐỐI VỚI NỘI DUNG TẠI ĐÂY, DÒNG 2, LIÊN QUAN ĐẾN CỦA NÓ, QUẢN TRỊ, NHÂN VIÊN, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRỰC TIẾP ĐỐI VỚI BẤT CỨ THƯƠNG HẠI NÀO, CHẾT HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI CÁ NHÂN , HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ CÁCH NÀO ĐỐI VỚI VIỆC KHÔNG CUNG CẤP KHẢ NĂNG GỌI ĐIỆN 9-1-1 QUA DỊCH VỤ, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ KHẢ NĂNG NÀO CŨNG BẤT CỨ NÀO ĐỐI VỚI MỘT PHẦN CỦA BẠN HOẶC NGƯỜI DÙNG KHÁC ĐỂ TRUY CẬP DỊCH VỤ KHẨN CẤP 9-1-1 VÀ BẠN ĐỒNG Ý VỚI INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS Dòng thứ 2, LIÊN HỆ CỦA NÓ VÀ CÁC GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI NÀO,
Thu thập và Sử dụng Thông tin; Chính sách bảo mật; Chính sách Quyền riêng tư của California; Chính sách Sử dụng Hợp pháp Dữ liệu 2G; Điều khoản và điều kiện bổ sung
Chính sách Bảo mật cung cấp các quyền của Bạn và trách nhiệm của Chúng tôi đối với thông tin của Bạn. Chúng tôi sẽ không sử dụng Thông tin của Bạn theo bất kỳ cách nào không phù hợp với các mục đích và giới hạn được quy định trong Chính sách Bảo mật hoặc theo sự đồng ý hoặc đồng ý của Bạn. 7. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động do Bạn thực hiện bằng cách sử dụng Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ mạng xã hội và tính năng cập nhật cá nhân nào được cung cấp thông qua Dịch vụ). Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn cho người khác. Thông tin cá nhân do Bạn cung cấp sẽ được lưu trữ trên các máy chủ do cheox vận hành hoặc thay mặt cho cheox ở Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác có thể có luật bảo vệ dữ liệu ít bảo vệ hơn so với khu vực mà Bạn đang ở. 8. Bạn đồng ý với Chính sách sử dụng hợp lý dữ liệu 2G không giới hạn / Chính sách sử dụng hợp lý 2G / Chính sách sử dụng hợp lý (https://www.cheox.net/fairUse), đôi khi có thể được sửa đổi, được đưa vào Thỏa thuận này bằng cách tham khảo. 9. Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung liên quan đến các Dịch vụ cụ thể Bạn có thể đăng ký hoặc đặt hàng từ cheox, các điều khoản và điều kiện bổ sung được đưa vào Thỏa thuận này bằng cách tham chiếu. Ví dụ về các Dịch vụ cụ thể, có thể thay đổi theo thời gian, là “Miễn phí”, “Cao cấp”, “Gói không dây”, “Trò chuyện & nhắn tin trên toàn quốc”, “2GB LTE”, “5GB LTE” và “LTE không giới hạn”.
Giấy phép từ cheox
10. Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, cheox theo đây cấp cho Bạn giấy phép có giới hạn, cá nhân, không độc quyền, không cấp phép lại, không thể chuyển nhượng để: (i) tải xuống, cài đặt và sử dụng Ứng dụng trên Thiết bị của Bạn để mục đích duy nhất của việc sử dụng Dịch vụ cá nhân; và (ii) sử dụng Dịch vụ cùng với Ứng dụng theo Thỏa thuận này.
11. Trừ khi cheox đã cấp cho Bạn sự cho phép cụ thể bằng văn bản để làm như vậy, Bạn không được chuyển nhượng (hoặc cấp giấy phép phụ) quyền sử dụng Ứng dụng của Bạn hoặc chuyển giao bất kỳ phần nào trong quyền sử dụng Ứng dụng của Bạn.
Tài khoản của bạn; Thanh toán
12. Để đăng ký Dịch vụ và tải xuống Ứng dụng, Bạn phải tạo Tài khoản của mình. Trong quá trình đăng ký và thiết lập Tài khoản của Bạn, Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho Chúng tôi một số thông tin nhất định về Bản thân, bao gồm nhưng không giới hạn, địa chỉ email của Bạn và, tùy thuộc vào Dịch vụ mà Bạn sử dụng, số điện thoại của Bạn. Là một phần của quá trình đăng ký Tài khoản của Bạn, Bạn sẽ chọn một mật khẩu (“Mật khẩu”) để Bạn có quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ. Mật khẩu của bạn là duy nhất cho riêng Bạn. Nếu không có mật khẩu của Bạn, bạn không thể đăng nhập vào Tài khoản của Bạn. Bạn phải cẩn thận chọn Mật khẩu của mình để không ai khác có thể dễ dàng đoán được. Bạn đồng ý giữ bí mật tuyệt đối Mật khẩu của Bạn và đảm bảo rằng nó không bao giờ bị tiết lộ, vô tình hay cách khác, cho bất kỳ ai khác.
13. Bạn tuyên bố và đảm bảo với cheox rằng: (i) tất cả thông tin đăng ký bắt buộc Bạn gửi là trung thực, hiện tại, chính xác và đầy đủ và (ii) Bạn sẽ duy trì tính chính xác và đầy đủ của những thông tin đó bằng cách cung cấp các bản cập nhật cho cheox, nếu cần. Bạn đồng ý rằng Chúng tôi có thể sử dụng và dựa vào bất kỳ thông tin nào do Bạn cung cấp cho mọi mục đích liên quan đến việc Bạn sử dụng Dịch vụ, tuân theo Chính sách Bảo mật. Nếu Bạn vi phạm bất kỳ tuyên bố và bảo đảm nào của Bạn trong Mục 13 này hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng Bạn đã hoặc sẽ vi phạm bất kỳ tuyên bố và bảo đảm nào của Bạn trong Mục 13 này, Chúng tôi có quyền tuyệt đối, theo quyết định riêng của Chúng tôi, chấm dứt hoặc đình chỉ Quyền truy cập của Bạn vào Dịch vụ và Tài khoản của Bạn (điều này cũng dẫn đến việc Bạn không thể sử dụng Ứng dụng). Bạn đồng ý thông báo ngay cho Chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép hoặc nghi ngờ sử dụng trái phép nào đối với Tài khoản của Bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác. cheox sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Bạn không tuân thủ các yêu cầu trên.
14. Mọi khoản phí và lệ phí cho Dịch vụ được đăng ký thông qua Tài khoản của Bạn, sẽ được Bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng (Visa, MasterCard hoặc American Express) hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào được chấp thuận khác (chẳng hạn như PayPal, Google Pay, Apple Pay), có thể thay đổi theo thời gian. Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các loại thuế hiện hành. Đối với các giao dịch mua có phí hàng tháng, Bạn sẽ được lập hóa đơn hàng tháng, trước một (1) tháng. Tất cả các Dịch vụ hàng tháng đều yêu cầu thanh toán ủy quyền trước qua thẻ tín dụng. Khi Bạn cung cấp phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng, Bạn đồng ý cho phép cheox lập hóa đơn cho thẻ của Bạn vào mỗi ngày thanh toán liên tiếp. Bạn sẽ thông báo cho cheox khi có bất kỳ thay đổi nào về số thẻ tín dụng và ngày hết hạn. Nếu thẻ không được sử dụng vì bất kỳ lý do gì và nếu thanh toán thay thế chưa được thiết lập, Tài khoản của bạn và các Dịch vụ trả phí hiện hành có thể bị tạm ngưng cho đến khi nhận được thanh toán. Mọi khoản phí và lệ phí cho Dịch vụ đều không được hoàn lại.
15. Hiện tại cheox cung cấp một số Dịch vụ “miễn phí”, tùy thuộc vào khả năng của Chúng tôi để đặt quảng cáo trước bạn. Nếu bạn phải trả phí cho bất kỳ dịch vụ miễn phí nào như vậy trong tương lai, cheox sẽ cung cấp cho Bạn thông báo bằng văn bản trong ba mươi (30) ngày tới địa chỉ email được gửi lúc đăng ký (hoặc địa chỉ email hiện tại) và sẽ xác nhận chi tiết thẻ tín dụng cho các mục đích thanh toán.
Giấy phép từ Bạn cho Nội dung của Bạn
16. Chúng tôi yêu cầu một số quyền nhất định đối với thông điệp, thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, đồ họa hoặc các tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung”) mà Bạn truyền tải, đăng, cung cấp, gửi hoặc truyền đạt đến hoặc thông qua Dịch vụ (“ Nội dung của Bạn ”) (loại trừ rõ ràng Thông tin của Bạn (như được định nghĩa ở trên) để vận hành một số tính năng nhất định của Dịch vụ. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong Nội dung của Bạn. Giữa cheox và Bạn, Bạn sở hữu hoặc có quyền đối với , Nội dung của Bạn mọi lúc. Bằng cách gửi, truyền, cung cấp hoặc đăng Nội dung của Bạn thông qua các Dịch vụ, Bạn cấp cho Chúng tôi quyền và giấy phép sử dụng, cấp phép phụ, tái sản xuất trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang và không độc quyền sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, phân phối,thực hiện và hiển thị Nội dung của Bạn trên toàn thế giới và / hoặc để kết hợp Nội dung đó trong các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào hiện đã được biết đến hoặc được phát triển sau này cho các mục đích vận hành và cung cấp Dịch vụ.
17. Bằng cách truyền, đăng, cung cấp, gửi hoặc truyền đạt Nội dung của Bạn đến hoặc thông qua các Dịch vụ, Bạn đại diện và đảm bảo với cheox mà Bạn sở hữu, có giấy phép hoặc cách khác kiểm soát tất cả các quyền đối với Nội dung của Bạn và của Chúng tôi việc sử dụng Nội dung của Bạn (theo Thỏa thuận này) sẽ không vi phạm hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào, hoặc cấu thành vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào. Bạn đồng ý thanh toán tất cả tiền bản quyền, phí và bất kỳ khoản tiền nào khác cho bất kỳ người nào vì bất kỳ Nội dung nào của Bạn.
18. Bạn sẽ không có bất kỳ quyền nào để chấm dứt các giấy phép đối với Nội dung của bạn được cấp trong Thỏa thuận này, cũng như không tìm kiếm, lấy hoặc thực thi bất kỳ biện pháp trừng phạt hoặc biện pháp công bằng nào khác đối với cheox liên quan đến việc sử dụng Nội dung của bạn theo Thỏa thuận này , tất cả các quyền đó theo đây đều được Bạn từ bỏ một cách rõ ràng và không thể hủy ngang vì lợi ích của cheox.
19. CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHẢI XÓA BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA BẠN VÀ BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ NỘI DUNG CỦA BẠN CÓ THỂ BỊ XÓA BẤT CỨ LÚC NÀO. BẠN TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC TẠO BẢN SAO LẠI NỘI DUNG CỦA BẠN NẾU BẠN MONG MUỐN.
Thực hiện
20. Dịch vụ là một dịch vụ hướng tới cộng đồng. Hãy nhớ rằng bất kỳ Nội dung nào mà Bạn đăng, gửi hoặc giao tiếp đến hoặc thông qua Dịch vụ đều là trách nhiệm của riêng Bạn và Chúng tôi mong Bạn sẽ hết sức lưu ý để đảm bảo rằng Nội dung đó vẫn thân thiện, lịch sự, tôn trọng người khác và tuân thủ Thỏa thuận này. Bạn được yêu cầu tuân thủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Bạn và các giới hạn khác như có thể được quy định trong Thỏa thuận này và trong bất kỳ thông báo bằng văn bản hoặc trên màn hình nào từ cheox. Bạn không được sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm bởi Thỏa thuận này hoặc gây hại cho cheox, các chi nhánh, Nhà cung cấp ứng dụng hoặc khách hàng của cheox. “Nhà cung cấp ứng dụng” có nghĩa chung là các đối tác kênh của cheox (bao gồm, nhưng không giới hạn,
21. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ để đăng, truyền, cung cấp, gửi hoặc truyền đạt bất kỳ Nội dung nào: (i) có hại hoặc tục tĩu; (ii) phỉ báng, vu khống, bôi nhọ, quấy rối hoặc lăng mạ người khác quấy rối hoặc ủng hộ việc quấy rối người khác; (iii) chứa ảnh khỏa thân, nội dung khiêu dâm, bạo lực quá mức hoặc chủ đề xúc phạm hoặc chứa liên kết đến trang web người lớn; (iv) cấu thành hoặc quảng bá thông tin mà Bạn biết là sai hoặc gây hiểu lầm hoặc thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp hoặc hành vi lạm dụng, đe dọa, nói xấu hoặc bôi nhọ; (v) vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; (vi) cấu thành “thư rác”, quảng cáo hoặc khuyến mại các dịch vụ hoặc sản phẩm thương mại và hoặc cố gắng gây quỹ hoặc thu hút tiền từ bất kỳ người dùng Dịch vụ nào khác; (vii) hoặc chứa, hoặc chứa các liên kết đến các tệp chứa vi-rút, phần mềm độc hại, tệp bị hỏng hoặc bất kỳ phần mềm, chương trình hoặc tệp tương tự nào khác.

20. Bạn không thể rút tiền nạp ra khỏi hệ thống,trừ khi có thông báo đóng cửa website, bạn có thể rút tiền hoa hồng của hệ thống,
22. Bạn không được, trực tiếp hoặc gián tiếp, thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc Ứng dụng của Bạn: (i) thiết kế ngược, biên dịch, tháo rời hoặc cố gắng khám phá mã nguồn hoặc cơ sở ý tưởng hoặc thuật toán của Dịch vụ hoặc Ứng dụng; (ii) sửa đổi, dịch hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Dịch vụ hoặc Ứng dụng; (iii) thuê, cho thuê, phân phối, cấp phép, cấp phép lại, bán, bán lại, chuyển nhượng hoặc khai thác thương mại Dịch vụ hoặc Ứng dụng hoặc cung cấp Dịch vụ hoặc Ứng dụng cho bên thứ ba không phải như được quy định trong Thỏa thuận này; (iv) sử dụng Dịch vụ hoặc Ứng dụng cho mục đích chia sẻ thời gian hoặc văn phòng dịch vụ hoặc vì lợi ích của bên thứ ba; (v) chuyển giao, xuất bản hoặc tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ đánh giá nào về Dịch vụ hoặc Ứng dụng mà không có cheox ‘ s sự đồng ý trước bằng văn bản; (vi) tạo bất kỳ liên kết nào đến Dịch vụ hoặc Ứng dụng hoặc khung hoặc phản chiếu bất kỳ nội dung nào có hoặc có thể truy cập được từ Dịch vụ hoặc Ứng dụng; vii luật pháp; (viii) thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận hoặc lạm dụng nào; hoặc (ix) cố tình tránh việc thanh toán các khoản phí cho Dịch vụ không được cung cấp cho Bạn trên cơ sở miễn phí. có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, luật liên quan đến quyền riêng tư, công khai, bảo vệ dữ liệu, truyền thông điện tử và luật chống gửi thư rác; (viii) thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận hoặc lạm dụng nào; hoặc (ix) cố tình tránh việc thanh toán các khoản phí cho Dịch vụ không được cung cấp cho Bạn trên cơ sở miễn phí. có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, luật liên quan đến quyền riêng tư, công khai, bảo vệ dữ liệu, truyền thông điện tử và luật chống gửi thư rác; (viii) thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận hoặc lạm dụng nào; hoặc (ix) cố tình tránh việc thanh toán các khoản phí cho Dịch vụ không được cung cấp cho Bạn trên cơ sở miễn phí.
23. cheox có quyền điều tra và thực hiện hành động thích hợp đối với bất kỳ ai, theo quyết định riêng của cheox, vi phạm Mục 20, 21 hoặc 22. Bất kỳ việc sử dụng hoặc lạm dụng Dịch vụ nào theo cách vi phạm Mục 20, 21 hoặc 22 của Thỏa thuận này hoặc điều đó gây rối, gây tổn hại, bất hợp pháp, tấn công hoặc xâm nhập theo quyết định của cheox, theo quyết định riêng của mình, sẽ là vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này, dẫn đến việc cheox sẽ chấm dứt Thỏa thuận này (và Tài khoản của bạn) theo Mục 40.b dưới đây.
24. Bạn thừa nhận và đồng ý thêm rằng, theo Chính sách Bảo mật, Chúng tôi có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào, bao gồm cả danh tính của Bạn, khi cần thiết để đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý, quy định hoặc chính phủ nào khác, và hơn nữa, để hợp tác với Nhà cung cấp ứng dụng với mục đích không khuyến khích và chống lại việc lạm dụng các chính sách sử dụng được chấp nhận.
Nhà cung cấp ứng dụng; Dịch vụ điểm phát sóng Wi-Fi
25. Bằng cách sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ và giấy phép sử dụng ứng dụng và Dịch vụ của Bạn tùy thuộc vào sự tuân thủ của Bạn, các điều khoản sử dụng của Nhà cung cấp ứng dụng áp dụng cho việc Bạn sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ (“ Chính sách của nhà cung cấp ứng dụng ”). Bạn có trách nhiệm cập nhật Chính sách hiện hành của nhà cung cấp ứng dụng. Bạn thừa nhận rằng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Nhà cung cấp ứng dụng (và các công ty con của họ) là người thụ hưởng bên thứ ba của Thỏa thuận này và sẽ có quyền thực thi Thỏa thuận này.
26. Trong phạm vi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này ít hạn chế hơn, hoặc xung đột với Chính sách của nhà cung cấp ứng dụng áp dụng cho việc sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ của Bạn, thì các điều khoản hạn chế hoặc xung đột hơn có trong Chính sách của nhà cung cấp ứng dụng sẽ áp dụng, nhưng chỉ với theo yêu cầu để giải quyết xung đột như vậy.
27. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Ứng dụng và việc sử dụng Dịch vụ sử dụng các dịch vụ mạng và có thể phải trả thêm phí dữ liệu mạng (bao gồm cả phí bổ sung khi chuyển vùng).
28. Việc bạn sử dụng bất kỳ điểm phát Wi-Fi nào của bên thứ ba phải tuân theo mọi điều khoản dịch vụ hiện hành của bên thứ ba hoặc chính sách sử dụng được chấp nhận, bao gồm bất kỳ chính sách bảo mật hiện hành nào (gọi chung là “Điều khoản về điểm phát sóng Wi-Fi”).
29. Ứng dụng có thể sử dụng Vị trí của Bạn để thu thập các vị trí điểm phát sóng Wi-Fi, xác định vị trí gần điểm phát sóng Wi-Fi khả dụng của Bạn và quản lý việc cung cấp dịch vụ. Thông báo này cùng với Chính sách quyền riêng tư sẽ đóng vai trò là thông báo của Bạn rằng Ứng dụng có thể thu thập thông tin vị trí của Bạn.
30. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các thông tin liên lạc của Bạn được gửi qua Internet hoặc mạng Wi-Fi chỉ an toàn nếu Bạn đang sử dụng một giao thức truyền thông cụ thể nhằm mục đích bảo mật các thông tin liên lạc đó. Hơn nữa, Bạn thừa nhận và đồng ý rằng thông tin liên lạc được gửi qua mạng Wi-Fi không bảo mật của bên thứ ba không phải là riêng tư và người khác có thể nhìn thấy và sử dụng. Vì những lý do này, cheox không khuyến nghị Bạn tiết lộ thông tin cá nhân qua mạng Wi-Fi không an toàn của bên thứ ba mà không đảm bảo rằng các biện pháp phòng ngừa bảo mật thích hợp được thực hiện trước khi truyền.
Kiểm tra và Bảo trì
31. cheox có thể, bất cứ lúc nào và không cần thông báo cho Bạn, nâng cấp, duy trì hoặc di chuyển Ứng dụng và / hoặc Dịch vụ. Trong trường hợp cheox xác định rằng cần phải làm gián đoạn Ứng dụng và / hoặc Dịch vụ hoặc có khả năng Ứng dụng và / hoặc Dịch vụ bị gián đoạn để thực hiện bảo trì hệ thống, cheox sẽ sử dụng các nỗ lực thương mại hợp lý để thông báo Bạn trước khi bị gián đoạn như vậy. cheox sẽ sử dụng các nỗ lực thương mại hợp lý để lên lịch bảo trì hệ thống trong giờ không phải cao điểm (nửa đêm đến 6 giờ sáng theo giờ địa phương). Trong mọi trường hợp, gián đoạn đối với hệ thống hoặc bảo trì khẩn cấp sẽ không tạo thành lỗi hoạt động của cheox.
Vi phạm và Khiếu nại
32. Bất chấp các biện pháp kiểm soát an toàn và quyền riêng tư của Chúng tôi, Chúng tôi không thể đảm bảo rằng Bạn sẽ không gặp phải những hành vi không phù hợp hoặc bất hợp pháp từ những người dùng Dịch vụ khác. Do đó, nếu Bạn gặp phải nội dung và / hoặc hành vi như vậy, Bạn có thể giúp cheox bằng cách thông báo cho chúng tôi về bất kỳ hành vi hoặc nội dung không phù hợp hoặc bất hợp pháp nào (chẳng hạn như ảnh khỏa thân hoặc khiêu dâm, hoặc tuyên bố quấy rối, liên hệ không mong muốn hoặc gian lận) bằng cách truy cập https: // www.cheox.net/support. Việc báo cáo khiếu nại sẽ được bảo mật và sau khi nhận được khiếu nại, trước tiên, Chúng tôi sẽ xác nhận việc nhận được khiếu nại của Bạn và sau đó thực hiện các bước để giải quyết khiếu nại có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xóa nội dung vi phạm hoặc để cảnh báo hoặc, nếu thích hợp, để ngăn chặn từ Dịch vụ những người truyền tải nội dung đó hoặc tham gia vào các hành vi đó.
33. Bất kể điều gì trái ngược trong Thỏa thuận này, Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ. Những rủi ro này bao gồm, trong số những thứ khác, ăn cắp thẻ tín dụng, đánh cắp danh tính, gian lận, gạ gẫm, theo dõi, xâm phạm quyền riêng tư, nhận không mong muốn tài liệu xúc phạm hoặc tục tĩu, xâm nhập vào danh sách trò chuyện hoặc tấn công từ chối dịch vụ. cheox từ chối rõ ràng mọi nghĩa vụ giám sát người dùng của mình đối với các hành vi vi phạm chính sách sử dụng được chấp nhận của mình. cheox không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, cho dù trong hợp đồng, vi phạm hay cách khác đối với bất kỳ thiệt hại nào mà Bạn hoặc bất kỳ người dùng nào phải chịu trong việc sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ.
Quyền sở hữu trí tuệ
34. Tất cả các quyền bản quyền đối với văn bản, hình ảnh, ảnh chụp, đồ họa, giao diện người dùng và các nội dung khác được cung cấp trên Ứng dụng và việc lựa chọn, điều phối và sắp xếp nội dung đó đều thuộc sở hữu của cheox hoặc bên cấp phép bên thứ ba hiện hành của nó, trong phạm vi đầy đủ được cung cấp theo luật bản quyền hiện hành.
35. Tất cả các quyền đối với tên sản phẩm, tên công ty, tên thương mại, biểu tượng và thiết kế của sản phẩm hoặc dịch vụ của cheox hoặc bên thứ ba tạo thành một phần của Dịch vụ hoặc Ứng dụng, cho dù xuất hiện dưới dạng chữ in lớn hoặc với biểu tượng nhãn hiệu, đều thuộc về dành riêng cho cheox hoặc chủ sở hữu tương ứng của họ và được bảo vệ khỏi sao chép, bắt chước, pha loãng hoặc sử dụng gây nhầm lẫn hoặc gây hiểu lầm theo luật bản quyền và nhãn hiệu quốc gia và quốc tế, nếu có. Việc sử dụng hoặc lạm dụng các nhãn hiệu này hoặc bất kỳ tài liệu nào, trừ khi được cho phép ở đây, bị nghiêm cấm rõ ràng và không có gì được nêu hoặc ngụ ý về Thỏa thuận này cấp cho Bạn bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào theo bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền hoặc nhãn hiệu nào của cheox hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
Nội dung và liên kết của bên thứ ba
36. Dịch vụ có thể được hỗ trợ bởi doanh thu quảng cáo và có thể hiển thị các quảng cáo và khuyến mại do các đối tác hoặc nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp. Cách thức, phương thức và mức độ quảng cáo trên Dịch vụ có thể thay đổi mà không cần thông báo cụ thể cho Bạn. Để xem xét việc cheox cấp cho Bạn quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng cheox có thể đặt hoặc cho phép đặt quảng cáo như vậy trên Dịch vụ.
37. Việc sử dụng Dịch vụ có thể dẫn đến việc hiển thị kết quả, quảng cáo hoặc nội dung khác có chứa (các) siêu liên kết đến hoặc đề xuất hoặc kết quả cho các trang web, địa điểm, sản phẩm, dịch vụ hoặc hoạt động. Các trang web, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc hoạt động như vậy không được tạo ra hoặc kiểm soát bởi cheox (gọi chung là “Dịch vụ của bên thứ ba”), hoàn toàn độc lập với cheox và như vậy chỉ nhằm mục đích thuận tiện. cheox sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, cập nhật hoặc thực tiễn bảo mật của các bên thứ ba này, có thể khác với cheox. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của cheox, không được xác nhận bởi cheox và cheox không chịu trách nhiệm về nội dung, việc sử dụng, tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu ích, tính kịp thời, tuân thủ bản quyền, tính khả dụng, tính hợp pháp hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của Dịch vụ bên thứ ba đó. Dữ liệu cá nhân / Thông tin cá nhân Bạn có thể chọn cung cấp cho các nhà cung cấp Dịch vụ của Bên thứ ba đó không nằm trong các chính sách của cheox. Dịch vụ của bên thứ ba có thể không có sẵn ở tất cả các ngôn ngữ hoặc ở tất cả các quốc gia. cheox không tuyên bố rằng các Dịch vụ của bên thứ ba đó là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở bất kỳ địa điểm cụ thể nào. Trong phạm vi Bạn chọn để truy cập Dịch vụ của bên thứ ba đó, Bạn làm như vậy theo sáng kiến ​​của riêng Bạn và chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành, bao gồm, nhưng không giới hạn, luật hiện hành của địa phương. cheox và các nhà cấp phép của nó, có quyền thay đổi, tạm ngừng, xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ Dịch vụ của Bên thứ ba nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Trong mọi trường hợp, cheox sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về việc xóa bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ Dịch vụ của Bên thứ ba nào như vậy. cheox cũng có thể áp đặt các giới hạn đối với việc sử dụng hoặc truy cập vào các Dịch vụ của bên thứ ba nhất định, trong bất kỳ trường hợp nào và không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.
Phản hồi / Đề xuất
38. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, phản hồi hoặc thông tin nào khác về Ứng dụng hoặc Dịch vụ (gọi chung là “Bài nộp”) do Bạn cung cấp cho Chúng tôi chỉ là Nội dung do Bạn gửi chứ không phải của bên thứ ba, không bí mật đối với Bạn và sẽ trở thành tài sản duy nhất của cheox. cheox sẽ sở hữu độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, và sẽ được quyền sử dụng không hạn chế và phổ biến các Nội dung gửi này cho bất kỳ mục đích nào, thương mại hay cách khác, mà không cần thừa nhận hoặc bồi thường cho Bạn. Theo đây, bạn từ bỏ và ủng hộ cheox, các quyền nhân thân của Bạn trong và đối với các Đệ trình do Bạn thực hiện.
Thời hạn và Chấm dứt
39. Thời hạn. Thời hạn của Thỏa thuận này (“Thời hạn”) sẽ bắt đầu và Bạn có thể bắt đầu sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ, sau khi Bạn đồng ý với Thỏa thuận này. Thỏa thuận sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi Bạn hoặc Chúng tôi chấm dứt theo Mục 40 bên dưới.
40. Chấm dứt.
(a) Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này có hiệu lực ngay lập tức vào bất kỳ lúc nào.
(b) Không giới hạn các biện pháp khắc phục khác, cheox có thể giới hạn, tạm ngừng hoặc chấm dứt Thỏa thuận này và việc Bạn sử dụng Dịch vụ và Ứng dụng, cấm truy cập vào Dịch vụ và xóa Tài khoản của Bạn, có hiệu lực ngay lập tức, nếu Chúng tôi cho rằng Bạn vi phạm của Thỏa thuận này (hoặc sẽ vi phạm Thỏa thuận này), tạo ra các vấn đề, trách nhiệm pháp lý (thực tế hoặc tiềm ẩn), vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, tham gia vào các hoạt động gian lận, trái đạo đức hoặc bất hợp pháp hoặc vì các lý do tương tự khác. cheox sẽ thực hiện việc chấm dứt đó bằng cách thông báo cho Bạn đến địa chỉ email Bạn đã cung cấp và / hoặc bằng cách ngăn Bạn truy cập vào Tài khoản Người dùng của Bạn. Chúng tôi có quyền hủy bỏ các Tài khoản Người dùng đã không hoạt động trong hơn một (1) năm.
(c) cheox bảo lưu quyền chấm dứt Thỏa thuận này và các Dịch vụ với Bạn vì bất kỳ lý do nào có thể gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh của cheox, bao gồm cả việc sử dụng phần mềm của các bên khác để gửi tin nhắn bằng Dịch vụ hoặc sử dụng Dịch vụ quá mức, theo quyết định riêng của cheox .
(d) cheox có quyền chấm dứt Thỏa thuận này và các Dịch vụ với Bạn, mà không cần thông báo, vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do.
41. Hậu quả của Chấm dứt. Khi chấm dứt Thỏa thuận này: (a) tất cả các giấy phép và quyền sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ sẽ ngay lập tức chấm dứt; (b) Bạn sẽ ngừng ngay lập tức bất kỳ và tất cả việc sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ; và (c) Bạn sẽ ngay lập tức xóa Ứng dụng khỏi Thiết bị của Bạn và tất cả các bản sao của Ứng dụng mà Bạn sở hữu hoặc dưới sự kiểm soát của Bạn.
Sự bồi thường
42. BẠN ĐỒNG Ý VỚI VIỆC XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH VÀ GIỮ DÒNG 2 VÀ NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN CỦA NÓ, GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ VÀ NHÀ CUNG CẤP ỨNG DỤNG KHÓ CHỊU VÀ CHỐNG BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ CHI PHÍ, BAO GỒM PHÍ PHÁP LÝ HỢP LÝ, PHÁT SINH THEO SỐ 2 CỦA BẠN: (I) VI PHẠM HOẶC VI PHẠM BẤT KỲ THỜI HẠN NÀO CỦA THỎA THUẬN NÀY HOẶC BẤT KỲ LUẬT HOẶC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG NÀO, HAY KHÔNG ĐƯỢC THAM KHẢO TRONG ĐÂY; (II) VI PHẠM BẤT KỲ QUYỀN NÀO CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA; (III) SỬ DỤNG HOẶC LỖI ỨNG DỤNG VÀ / HOẶC DỊCH VỤ; HOẶC (IV) NỘI DUNG CỦA BẠN.
Tuyên bố từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm
43. Không có Bảo đảm: ĐỐI VỚI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CÁC DỊCH VỤ VÀ ỨNG DỤNG ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀO CŨNG CÓ; cheox KHÔNG THỰC HIỆN BẤT KỲ BẢO ĐẢM, YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN HOẶC TUYÊN BỐ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG, BẤT KỲ ĐẢM BẢO, KHIẾU NẠI, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM, ĐIỀU KIỆN, CHẤT LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN KHẢ NĂNG LIỆU TRÌNH HOẶC PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. cheox FURTHER KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC ỨNG DỤNG, SẼ LUÔN CÓ SN, CÓ THỂ TRUY CẬP được, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, BẢO MẬT, CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN VÀ KHÔNG CÓ LỖI HOẶC SẼ HOẠT ĐỘNG MÀ KHÔNG MẤT GÓI, NORES cheox THỰC HIỆN BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ KẾT NỐI HOẶC TRUYỀN TẢI TỪ BẤT KỲ MẠNG HOẶC KẾT NỐI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CUNG CẤP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN INTERNET HOẶC BẤT KỲ MẠNG BẤT KỲ HOẶC KẾT NỐI NÀO) BẢO MẬT CỦA BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN QUA CÁC DỊCH VỤ. BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN CHƯA LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO HÀNH, ĐIỀU KIỆN HOẶC BẢO HÀNH NÀO DO cheox THỰC HIỆN.
44. Tuyên bố từ chối trách nhiệm về dữ liệu và quyền truy cập: TRONG TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO VỀ VIỆC XÓA, VIỆC LƯU TRỮ KHÔNG, VIỆC LƯU TRỮ, HOẶC PHÂN BIỆT KHÔNG BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU NÀO BAO GỒM MỌI NỘI DUNG CỦA BẠN, KHÔNG GIỚI HẠN. CHÚNG TÔI TỪ CHỐI BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ KẾT QUẢ GÂY HẠI NÀO TỪ TẢI XUỐNG HOẶC TRUY CẬP BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO QUA DỊCH VỤ HOẶC ỨNG DỤNG. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC ỨNG DỤNG, BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG QUÁ TRÌNH KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG TIN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CÓ THỂ THAM GIA TRUYỀN QUA NHIỀU MẠNG VÀ THAY ĐỔI ĐỂ CẤU TẠO VÀ BỔ SUNG CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA CÁC MẠNG KẾT NỐI. Dòng thứ 2 LÀ VÀ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ: (A) BẢNG THÔNG TIN KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC; (B) LỖI CON NGƯỜI HOẶC LỖI IN; (C) LIÊN TỤC, XÓA, SỰ CỐ, HỎA HẠI, HOẶC BẤT CỨ DÒNG CỦA BẤT KỲ MẠNG ĐIỆN THOẠI HOẶC TRUYỀN ĐIỆN TỬ NÀO; (D) CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THIẾT BỊ CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ THIẾT BỊ, PHẦN MỀM MÁY TÍNH KHÁC, KHẢ NĂNG TRUY CẬP ỨNG DỤNG HOẶC DỊCH VỤ; HOẶC (E) LỖI HOẶC CHỨC NĂNG KỸ THUẬT HOẶC KHÔNG PHẢI KỸ THUẬT KHÁC.
45. Tuyên bố từ chối trách nhiệm cụ thể.
(a) BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG: (I) CÁC DỊCH VỤ KHÔNG THỂ CHUYỂN GIAO TIẾP HOẶC YÊU CẦU ĐIỆN TỬ KHÁC ĐẾN THIẾT BỊ KHÔNG THỂ TRUYỀN ĐƯỢC (IE NGOÀI BAO BÌ CELLULAR, POWERED OFF, ETC.); VÀ (II) RẰNG CÁC DỊCH VỤ KHÔNG PHẢI LÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC LIÊN QUAN ĐẾN LÀ PHƯƠNG TIỆN DUY NHẤT ĐỂ NHẬN THÔNG TIN TIÊU CHUẨN.
(b) TRONG KHÔNG SỰ KIỆN NÀO, CÁC NHÀ CUNG CẤP ỨNG DỤNG CỦA cheox SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC BÁN, PHÂN PHỐI HOẶC VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CỦA BẠN HOẶC HIỆU QUẢ HOẶC KHÔNG HIỆU QUẢ CỦA ỨNG DỤNG. ĐỐI VỚI MỞ RỘNG TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CÁC NHÀ CUNG CẤP ỨNG DỤNG SẼ LÀ BÊN THỨ BA LỢI ÍCH ĐỐI VỚI MỤC 45.b.
(c) BẠN XIN LỖI THÊM VÀ ĐỒNG Ý XÓA, CHỜ ĐỢI VÀ LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ CUNG CẤP ỨNG DỤNG TỪ BẤT KỲ YÊU CẦU, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ THIỆT HẠI NÀO, BIẾT HOẶC KHÔNG BIẾT, PHÁT HIỆN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TƯƠNG TÁC CỦA BẠN VỚI CÁC BÊN NÀO VÀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA HỌ.
(d) KHÔNG NÊN BẤT KỲ PHẦN NÀO KHÁC, Dòng thứ 2 TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NHÀ CUNG CẤP ỨNG DỤNG VÀ CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA HỌ.
46. ​​Không có trách nhiệm pháp lý: BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG, TRONG MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, Dòng 2, NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NÓ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ HOẶC NHÀ CUNG CẤP ỨNG DỤNG SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHI KẾT NỐI HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ỨNG DỤNG. QUYỀN HOẶC BIỆN PHÁP DUY NHẤT CỦA BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ VẤN ĐỀ HOẶC XẢY RA VỚI DỊCH VỤ HOẶC ỨNG DỤNG LÀ NGAY LẬP TỨC CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ NGAY LẬP TỨC.
47. Giới hạn trách nhiệm pháp lý: TRONG TỐI ĐA TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP VÀ KHÔNG GIỚI HẠN TÍNH CHUNG CỦA MỤC 46 TRÊN, TRONG KHÔNG SỰ KIỆN NÀO GỌI LÀ DÒNG 2, NGƯỜI LIÊN QUAN, GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ HOẶC NHÀ CUNG CẤP ỨNG DỤNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH, KHOẢN TRÁCH NHIỆM (BAO GỒM TIÊU CỰC), TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ SẢN PHẨM HOẶC BẤT KỲ HÌNH THỨC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÁC, ĐỐI VỚI:
(a) BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ VIỆC MẤT HOẶC LỖI NÀO ĐỐI VỚI DỮ LIỆU, HIỆN TƯỢNG, HỖ TRỢ MÁY TÍNH HOẶC MẤT CẦN THIẾT) PHÁT SINH NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ;
b.
(c) BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ GÂY RA LÀ KẾT QUẢ CỦA: (I) BẤT KỲ SỰ BẤT KỲ HOẶC TRÌ HOÃN NÀO TRONG BẤT KỲ GIAO TIẾP NÀO KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ; (II) VIỆC TẠM NGỪNG HOẶC CHẤM DỨT THỎA THUẬN NÀY CỦA BẠN HOẶC BỞI cheox VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO; HOẶC (III) BAN HÀNH HOẶC QUYẾT ĐỊNH KHÔNG PHÁT HÀNH CÁC PHIÊN BẢN MỚI CỦA ỨNG DỤNG CHO BẠN; HOẶC
(d) BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG HOẶC SỨ MỆNH CỦA BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP ỨNG DỤNG NÀO CỦA NÓ.
48. CÁC GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA cheox ĐỐI VỚI BẠN TRONG CÁC PHIẾU HỌC TẬP 43 đến 47 TRÊN SẼ ÁP DỤNG CHO BÊN NÀO HOẶC CHƯA CÓ BÊN NÀO ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG PHÁT SINH TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀY.
49. KHÔNG NÊN BẤT CỨ ĐIỀU NÀO TRONG THỎA THUẬN NÀY VÀ KHÔNG GIỚI HẠN TÍNH THỂ LOẠI CỦA MỤC 46 TRÊN, TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỐI ĐA CỦA cheox ĐỐI VỚI BẠN VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN CỦA MỘT TRĂM ĐÔ LA ($ 100,00) CANADIAN. CÁC GIỚI HẠN CỦA PHẦN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG DƯỚI ĐÂU HOẶC KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BÁO CÁO HOẶC ĐỊNH NGHĨA LÀ ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN HOẶC THỜI HẠN.
50. Giới hạn của khu vực tài phán: Vì một số khu vực tài phán không cho phép một số loại trừ hoặc giới hạn như đã nêu ở trên, một số loại trừ hoặc giới hạn này có thể không áp dụng cho Bạn. Trong trường hợp đó, trách nhiệm pháp lý của cheox sẽ được giới hạn ở mức tối đa cho phép theo luật hiện hành của khu vực tài phán đó.
BỘ LỆNH ỨNG DỤNG
51. Người bán ứng dụng: Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tính khả dụng của Ứng dụng phụ thuộc vào bên thứ ba mà từ đó Bạn đã tải xuống hoặc nhận Ứng dụng (“Người bán ứng dụng”). Bạn xác nhận rằng Thỏa thuận này là giữa Bạn và cheox chứ không phải với Người bán ứng dụng. cheox, không phải Người bán ứng dụng, hoàn toàn chịu trách nhiệm về Ứng dụng và Dịch vụ, nội dung của ứng dụng, bảo trì, dịch vụ hỗ trợ và bảo hành cho ứng dụng và giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến ứng dụng đó. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí mà Người bán ứng dụng tính liên quan đến việc bạn tải xuống Ứng dụng (nếu có). Bạn đồng ý tuân thủ và giấy phép của Bạn để sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ tùy thuộc vào việc Bạn tuân thủ, tất cả các điều khoản thỏa thuận hiện hành của bên thứ ba khi sử dụng Ứng dụng. Bạn thừa nhận điều đó trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép,
52. Thiết bị Apple: Nếu Bạn tải xuống Ứng dụng từ cửa hàng ứng dụng Apple (“App Store”) hoặc sử dụng Ứng dụng để chạy trên hệ điều hành Apple Inc. (“Apple”) (“iOS”), chẳng hạn như với iPhone, iPod, iPad hoặc thiết bị có liên quan khác sử dụng iOS như vậy, các điều khoản sau đây cũng sẽ được áp dụng và Bạn thừa nhận và đồng ý với các điều khoản sau:
(a) Lời xác nhận: cheox và Bạn xác nhận rằng Thỏa thuận này chỉ được ký kết giữa cheox và Bạn, không phải với Apple, và cheox, không phải Apple, hoàn toàn chịu trách nhiệm về Dịch vụ và Ứng dụng cũng như nội dung của chúng. Trong phạm vi các điều khoản và điều kiện khác của Thỏa thuận này ít hạn chế hơn, hoặc xung đột với các điều khoản và điều kiện của Mục 50 này, thì các điều khoản và điều kiện hạn chế hơn hoặc xung đột hơn trong Mục 50 này sẽ được áp dụng, nhưng chỉ đối với sử dụng Dịch vụ và Ứng dụng khi được sử dụng trên iOS.
(b) Phạm vi của Giấy phép: Giấy phép được cấp cho Bạn cho Ứng dụng được giới hạn ở giấy phép không thể chuyển nhượng để sử dụng Ứng dụng trên bất kỳ Thiết bị iOS nào mà Bạn sở hữu hoặc kiểm soát và được phép theo Quy tắc sử dụng được quy định trong điều khoản của App Store của dịch vụ (https://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/).
(c) Bảo trì và Hỗ trợ: cheox hoàn toàn chịu trách nhiệm cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào đối với Dịch vụ và Ứng dụng, như được quy định trong Thỏa thuận này (nếu có) hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành. cheox and You thừa nhận rằng Apple không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào liên quan đến Ứng dụng.
(d) Bảo hành: cheox hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bảo hành sản phẩm nào đối với Dịch vụ và Ứng dụng, cho dù là rõ ràng hay ngụ ý theo luật, trong phạm vi không bị từ chối. Trong trường hợp Ứng dụng không tuân thủ bất kỳ bảo hành hiện hành nào, Bạn có thể thông báo cho Apple và Apple sẽ hoàn lại giá mua Ứng dụng cho Bạn; và rằng, trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, Apple sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với Ứng dụng và mọi khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí liên quan đến việc không tuân theo bất kỳ bảo hành nào sẽ là trách nhiệm duy nhất của cheox.
(e) Khiếu nại về Sản phẩm: cheox và Bạn thừa nhận rằng cheox, không phải Apple, chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến cheox và Ứng dụng hoặc việc Bạn sở hữu và / hoặc sử dụng Ứng dụng, bao gồm, nhưng không giới hạn để: (i) các yêu cầu về trách nhiệm sản phẩm; (ii) bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Ứng dụng không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào; và (iii) các khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc luật tương tự. Thỏa thuận này không giới hạn trách nhiệm pháp lý của cheox đối với Bạn ngoài những gì được luật hiện hành cho phép.
(f) Quyền sở hữu trí tuệ: cheox và Bạn thừa nhận rằng, trong trường hợp có bất kỳ bên thứ ba nào khiếu nại rằng Dịch vụ hoặc Ứng dụng hoặc việc Bạn sở hữu và sử dụng Ứng dụng đó vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó, cheox và / hoặc Bạn, không Apple, sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều tra, bảo vệ, giải quyết và xử lý mọi khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như vậy.
(g) Người thụ hưởng bên thứ ba: cheox và Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Apple và các công ty con của Apple, là những người thụ hưởng bên thứ ba của Thỏa thuận này và rằng, khi Bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) thực thi Thỏa thuận chống lại Bạn với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba của Thỏa thuận đó.
Điều khoản khác
53. Toàn bộ Thỏa thuận: Thỏa thuận này, cùng với Chính sách Quyền riêng tư, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và cheox về chủ đề của Hợp đồng này và sẽ thay thế và thay thế tất cả các hiểu biết và thỏa thuận trước đây, dưới bất kỳ hình thức nào, liên quan đến vấn đề này.
54. Hiệu lực: Bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thỏa thuận này mà về bản chất của chúng kéo dài ngoài thời hạn chấm dứt hoặc hết hạn của Thỏa thuận này sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt hoặc hết hạn, bao gồm nhưng không giới hạn, Mục 5.b (9-1-1), 16 – 19 (Giấy phép từ Bạn cho Nội dung của Bạn), 34 – 35 (Quyền Sở hữu Trí tuệ), 38 (Phản hồi / Đề xuất), 41 (Hậu quả của việc Chấm dứt), 42 – 50 (Bồi thường; Từ chối Bảo đảm và Giới hạn Trách nhiệm), 53 – 61 (Điều khoản khác) sẽ có hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.
55. Luật điều chỉnh: Thỏa thuận này được điều chỉnh, hiểu và giải thích bởi luật của Tỉnh Ontario và luật liên bang của Canada áp dụng tại Tỉnh đó mà không liên quan đến các nguyên tắc xung đột luật. Bạn phục tùng vô điều kiện và vô điều kiện trước quyền tài phán duy nhất của các tòa án của Tỉnh Ontario, Canada và địa điểm của các tòa án của Ontario tại Thành phố Kitchener, Ontario, Canada đối với bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến hoặc phát sinh từ Thỏa thuận này . Các bên từ chối đặc biệt Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế.
56. Ngôn ngữ. Các Bên đã yêu cầu rõ ràng rằng Thỏa thuận này, mọi thông tin liên lạc và tất cả các hợp đồng, tài liệu và thông báo khác liên quan đến Thỏa thuận này phải được soạn thảo bằng tiếng Anh. Các bên đã yêu cầu rõ ràng rằng Thỏa thuận này, Thông tin liên lạc và tất cả các hợp đồng, tài liệu và thông báo khác liên quan phải được soạn thảo bằng tiếng Anh.
57. Tính hiệu lực từng phần: Nếu bất kỳ điều khoản nào (hoặc các phần của nó) trong Thỏa thuận này được xác định là vô hiệu, không hợp lệ hoặc không thể thi hành bởi một tòa án có thẩm quyền, thì quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại (hoặc các phần của chúng) của điều này Hiệp định.
58. Tiêu đề: Tiêu đề sử dụng chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không phải là một phần của Thỏa thuận này.
59. Mối quan hệ: Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ được coi là hoặc được hiểu là tạo ra một liên doanh hoặc quan hệ đối tác giữa các bên; không bên nào được Thỏa thuận này ủy quyền với tư cách là đại lý, nhân viên hoặc đại diện đại diện của bên kia.
60. Từ bỏ: Mọi sự từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo Thỏa thuận này phải được lập thành văn bản và có chữ ký của mỗi bên. Không có sự chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào sẽ được coi là từ bỏ quyền hoặc biện pháp khắc phục đó hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác. Sự từ bỏ vào một dịp sẽ không được coi là sự từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào vào bất kỳ trường hợp nào trong tương lai.
61. Chuyển nhượng: Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận và mọi nhiệm vụ sẽ vô hiệu. cheox có thể chuyển nhượng hoặc ủy quyền tất cả các quyền và nghĩa vụ theo Thỏa thuận này mà không cần thông báo cho Bạn.
Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thỏa thuận này, hãy liên hệ với cheox tại:
Email: cheox.net@gmail.com