Danh sách các nước kho sim số 1 dịch vụ telegram+ Philippines
+ Cameroon
+ Peru
+ Ecuador
+ Lebanon
+ Gabon
+ Taiwan
+ Bolivia
+ Tajikistan
+ United Kingdom
+ Grenada
+ South Africa
+ Uganda
+ Nepal
+ Honduras
+ Tunisia
+ Mauritania
+ Zambia

Thử kho sim số 2 :
+United States (virtual)
+ USA
+ Indonesia
+ Kenya
+ Philippines
+ Southafrica
+ Egypt
+ Uganda
+ Dominican
+ Burkinafaso
+

Hiện nay các dịch vụ lớn như Zalo,Tele đều rất hạn chế sim số ở VN vì vậy hãy dùng proxy dân cư trước khi thử đăng ký dịch vụ,ví dụ bạn muốn đăng ký tele quốc gia Philippines thì bạn chuyển IP sang nước đó sau đó xóa dữ liệu ứng dụng telegram và tiến hành đăng ký !. Chúc tất cả các bạn thành công,mọi sự hỗ trợ vui lòng inbox cho admin.

Link mua proxy dân cư  Mua proxy dân cư

Link hỗ trợ  Hỗ trợ giúp đỡ