Check band twitter x acount kiểm tra tính khả dụng kiếm tiền là 1 trong những câu hỏi mà rất nhiều anh em cộng đồng đã hỏi chúng tôi trong thời gian vừa qua.

Nếu 1 nick twitter anh em tự tạo và xây dựng thì rất ít tình trạng bị khóa kiếm tiền hoặc là cảnh báo xấu . Nhưng hiện nay có rất nhiều ae mua nick về dùng thay đổi thông tin để bật kiếm tiền x twitter cho nhanh nên gặp rất nhiều tình trạng này để đỡ lãng phí thời gian thì ae hãy vào Cheoxpro.com để kiểm tra tình trạng nick mình.

Bước 1 : Ae truy cập https://cheox.net/check-ban

Bước 2 : Nhập user của mình vào ô sau đó bấm nút Check nếu tình trạng còn xanh cả thì có nghĩa nick bạn khỏe mạnh có thể bật kiếm tiền twitter